در این آموزش قصد داریم نحوه ارتباط بین سرور الستکیس و گیت وت های ترکیبی FXO/FXS را شرح دهیم :

دقت داشته باشید  که در سری های MX8A/HX4E پورت wan دستگاه به سویچ شبکه متصل گردد.

wan

1-پس از وارد شدن به پنل الستیکس یک Trunk با اسم hx422e و با مشخصات زیر ایجاد می کنید:

trunk

2-به منظور مسیردهی به تماس های ورودی  به بخش Inbound Route رفته و مطابق شکل زیر عمل کنید .همانطور که در شکل مشاهد می کنید عدد 777 به سمت IVR الستیکس مسیریابی می شود:

inboundroute

 3-در بخش پیکیرندی الستیکس Outbound Route   را به نحوی که در شکل نشان داده شده تنظیم کنید:

outbound

 4-سپس از بخش device گزینه ی Generic sip device را انتخاب کرده و بر روی دکمه sumbit کلیک می کنیم در کادر user extensions شماره داخلی مورد نظر و در کادر display name نام داخلی مورد نظر را وارد کرده و در کادر secret رمز عبور برای داخلی در نظر می گیریم و در انتها بر روی دکمه sumbit  کلیک میکنیم. جهت اعمال تنظیمات بر روی apply config کلیک می کنیم:

extensions

5-وارد پنل وب گیت وی شده و در بخش Basic->sip  تنظیمات را مطابق شکل زیر اعمال کنید:

fxo_fxs1

6-به بخش feature->line رفته و مطابق شکل زیر موارد الزامی را اعمال میکنیم:

fxo_fxs2

7-در بخش Trunk>feature تنظیمات را مطابق با شکل زیر اعمال میکینم:

fxo_fxs3

 8-برای مسیر دهی تماس های خروجی به سمت خط شهری میباست در routing table برای تماس های خروجی و ورودی و ارتباط بین داخلی ها  route بنویسیم :

ROUTE_hx422e_

 9-اگر تمامی موارد بالا را درست انجام داده باشین مشاهده میکنید که در بخش status->call status وضعیت پورت ها رجیستر میباشند.