در این آموزش قصد داریم نحوه ایجاد ترانک بین گیت وی های FXO و مرکز تماس های تحت شبکه CISCO را مورد بررسی قرار دهیم:
1-ابتدا وارد پنل وب CUCM شده و وارد بخش scurity> sip trunk security profile میشویم:

cucm_1

2-سپس در این بخش یک  sip trunk ایجاد کرده و طبق عکس زیر  outgoing Tranport type را بر روی UDP قرار داده و پورت سیگنالینگ مورد نظر را در بخش Incoming port وارد میکنیم:

cucm-2_1

3-سپس به بخش device>trunk وارد شده و یک  ترانک میسازیم:

cucm_3 4-ترانک را مطابق شکل های  زیر میسازیم:

cucm_4

cucm_5