مرکز خدمات تعمیر و سرویس فراسا

فراسا با همکاری شرکت فناوری نیوراک اقدام به راه اندازی سایت مرکز خدمات و سرویس تجهیزات VoIP در ایران نموده است. بدین ترتیب پشتیبانی و سرویس کلیه محصولات نیوراک در ایران از طریق فراسا با لایسنس نیوراک فراهم شده است.