گیت وی های ویپ نیوراک تنها گیت وی های موجود در بازار ایران بوده که قابلیت پشتیبانی از دستگاه های POS را دارا می باشند.در این سناریو طریقه پیکربندی گیت وی های NewRock برای متصل شدن به دستگاه POS بیان می شود. ذکر این نکته لازم است که گیت وی های نیوراک انتقال دیتا را پشتیبانی میکنند با توجه با این ویژگی امکان استفاده از دستگاه POS  فراهم می شود:

مرحله اول :

ابتدا وارد گیت وی   FXS شوید،  از منوی Basic   وارد بخش FoIP شوید. گزینه Transparent and T.30 را انتخاب و سپس دقت کنید که تیک گزینه T.30 فعال شود. پس از انجام تغییرات Submit کنید:

pos1

مرحله دوم :

از منوی Routing Table وارد بخش Routing  شود و طبق شکل نشان داده شده خط مربوطه را تایپ کنید.

FXS     X    Codec     PCMU/20/0

این دستور به صورت کلی و برای کلیه خطوط FXS اعمال می شود. چنانچه فقط برای یک یا چند پورت قصد فعال سازی POS را دارید، FXS های مربوطه را مشخص کنید. ( به عنوان مثال  [FXS[1 برای فعای سازی پورت 1 ). توجه داشته باشید که با توجه به اینکه خط های مسیربابی به ترتیب از بالا به پایین اجرا می شود ، با توجه به اولویت دستور بالا را  در خط اول قرار دهید:

pos2

 مرحله سوم :

وارد گیت وی  FXO شوید،  از منوی Basic   وارد بخش FoIP شوید. گزینه Transparent and T.30 را انتخاب و سپس دقت کنید که تیک گزینه T.30 فعال شود. پس از انجام تغییرات Submit کنید:

pos3

 مرحله چهارم :

از منوی Routing Table وارد بخش Routing  شود و طبق شکل نشان داده شده خط مربوطه را تایپ کنید.

IP     X    Codec     PCMU/20/0

این دستور به صورت کلی و برای کلیه خطوط FXO اعمال می شود. چنانچه فقط برای یک یا چند پورت قصد فعال سازی POS را دارید، FXO های مربوطه را مشخص کنید :

pos4

توضیحات :

این پیکربندی برای گیت وی های نیوراک با firmware version 1.9.82.316 به بالا می باشد.

توجه داشته باشید که با توجه به اینکه خط های مسیربابی به ترتیب از بالا به پایین اجرا می شود، با توجه به اولویت دستورات ذکر شده باید در سطر اول قرار بگیرند.