در این آموزش قصد داریم نحوه صحیح تنظیم نمودن زمان و تاریخ جاری را مطابق با کشور ایران شرح دهیم . این آموزش مخصوص سری جدید گیت وی های نیوراک میباشد و برای سری قدیم دستگاه نیازمند تنظیمات SNTP SERVER میباشد.

برای تنظیمات تاریخ و ساعت گیت وی نیز به بخش advanced->system time رفته ابتدا از قسمت time zone ایران/تهران را انتخاب کرده و بر روی دکمه time synchronization کلیک کرده و درنهایت برای اعمال تنظیمات بر روی دکمه save کلیک میکنیم .

celender