در این آموزش میخواهیم با استفاده از کد های ویژه ای که برای دستگاه در نظر گرفته شده است IP آن را پیدا کنیم.در صورتی که دستگاه کانفیگ نشده باشد و تنظیمات در حالت اولیه باشد (تنظیمات کارخانه) برای گیت وی های FXS می توان با اتصال تلفن آنالوگ به پورت FXS و شماره گیری ## ,  IP دستگاه را به دست آورد .