در این آموزش قصد داریم نحوه برقراری Trunk بین گیت وی های FXO نیوراک را با مراکز تماس سری OM این برند بررسی کنیم:

1-ابتدا وارد پنل وب مرکز تماس شده و وارد بخش  TRUNK>IP TRUNK می شویم:

OM1

SIP server: در این بخش آی پی مربوط به گیت وی را به همراه شماره پورت آن وارد می کنیم.


Number: این قسمت به مانند DID NUMBER اختصاص داده شده در الستیکس می باشد که به معنای راهیابی تماس های ورودی از گیت وی به سمت مرکز تماس می باشد و از این شماره در قسمت BINDING NUMBER گیت وی به منظور مشخص کردن مسیر دهی تماس های گیت وی استفاده می شود.


Concurrent calls: با توجه به تعداد پورت های FXO این بخش بایستی تکمیل گردد که در این آموزش از دستگاه 4 پورت استفاده شده است.


INBOUND ROUTE: اگر Attendant انتخاب شود تماس ورودی به یک IVR انتخابی منتقل شده و در صورتی که DID انتخاب شود تماس به یک داخلی یا یک Hunt group منتقل میشود.

2-در لیست IP TRUNK ها مشاهده میشود که یک ترانک ساخته شده است:

OM2

 3-سپس وارد پنل وب گیت وی شده و بخش BASIC>SIP  را انتخاب میکنیم:

OM3

در این بخش میبایست کادر Proxy server  که مربوط به آی پی مرکز تماس میباشد را وارد میکنیم و Register mode را بر روی perline قرار میدهیم.

4-سپس به بخش trunk>phone number رفته و در کادر FXO 1ST line No. , newrock را وارد میکنیم و سپس بر روی دکمه btach کلیک میکنیم:

OM6

5-در نهایت به بخش trunk>feature رفته مطابق عکس زیر موارد را تکمیل میکنیم گزینه registration را برداشته و در قسمت number شماره ای که در بخش ترانک مرکز تماس ساخته ایم وارد می کنیم. 

OM5